Elintarviketeollisuus

Pakkaus- ja täyttöteollisuudessa perinteiseen vesi-saippuavoiteluun liittyy useita haittatekijöitä. Vettä kuluu paljon ja vaahto liukastaa lattiat. Kuljettimen osat kuluvat ja ruostuvat ja puutteellinen voitelu aiheuttaa hihnan tärinää. Mikrobikasvustot heikentävät hygieniaa ja pahvipakkaukset altistuvat vaurioille.


BEKA FoodLine -keskusvoitelujärjestelmä on ratkaisu ongelmiin:

  • Veden kulutus vähenee huomattavasti
  • Työturvallisuus paranee: lattiat pysyvät kuivina
  • Ei tuhoutunutta pakkausmateriaalia
  • Kuljetin käy paremmin ja tasaisemmin
  • Hygienia paranee: mikrobeille ei jää kasvualustaa
  • Ei korroosiota

BEKA FoodLine -tuoteryhmästä löytyy ratkaisu kaikkiin elintarviketeollisuuden tyypillisiin voitelukohteisiin:

  • Kuljettimet
  • Pakkauskoneet
  • Etiketöintikoneet
  • Pesukoneet

Beka FoodLine -keskusvoitelujärjestelmässä voiteluaine pumpataan harjayksiköille yksilinjaisen painejärjestelmän ja staattisten annostajaelementtien avulla. Ohjauksen ja annostajien tarkan säädettävyyden ansiosta voiteluainemäärät ja voiteluajat voidaan määrätä mikrolitrojen ja sekuntien tarkkuudella. Näin voidaan olla varmoja, että voiteluainetta on juuri oikea määrä. Kun järjestelmä on oikein säädetty, voiteluainetta ei voi silmin nähdä eikä elintarvikepakkauksiin jää jälkiä.

Keskusvoitelu

keskusvoitelujärjestelmät ja ratkaisut kohteen mukaan