Usein kysytyt kysymykset
Keskusvoitelu


Miten järjestelmä toimii?

Beka keskusvoitelu rasvalle on ns. progressiivinen järjestelmä, jossa rasvaa jaetaan kohteille koko ajan silloin, kun pumppu käy. Jakajissa ei ole sisällä mitään muuta liikkuvaa osaa kuin kara, joka toimii yhtä aikaa mäntänä ja venttiilinä. Animaatio jakajan toiminnasta on nähtävillä keskusvoitelusivullamme. Beka jakajien modulaarisuuden ansiosta kullekin voitelukohteelle voidaan määrätä osuus kokonaisrasvamäärästä lähes kompromisseitta ja voitelu on taattua kullekin kohteelle niiden erilaisista vastapaineista huolimatta. Tyypillisin Beka jakaja on MX-F, jota koskeva tekninen dokumentti on ladattavissa aineistosivultamme. 

Mitä eroa on progressiivisella ja yksilinjaisella järjestelmällä?

Progressiivinen järjestelmä on jatkuvatoiminen, eli rasvaa jaetaan kohteille niin kauan kun pumppu käy. Mikäli yksikin voitelukohde on tukossa, systeemi pysähtyy, ja tukkeesta saadaan hälytys tyypillisesti visuaalisesti ruikkivan ylipaineventtiilin toimesta (myös sähköinen vaihtoehto). Yksilinjaisessa järjestelmässä systeemi paineistaan sykleissä, jolloin kaikki annostajat antavat voiteluainetta kerralla. Yksilinjaisessa järjestelmässä ei voida saada hälytystä yksittäisestä tukossa olevasta voitelukohteesta, eikä sellainen tavallisesti toimi jäykällä rasvalla. Kerromme näistä aiheista mielellämme lisää seikkaperäisesti.

Voiko käyttää jäykkää rasvaa?

Kyllä. Beka progressiivisessa järjestelmässä voit käyttää öljyä tai rasvaa NLG1 luokka 2 saakka. Kiintoaineita sisältäviä rasvoja ei kuitenkaan suositella.

Miten voin olla varma, että järjestelmä toimii?

Mikäli rasvaletkut tai -putket ovat ehjiä, pumppu käy ja painemittari osoittaa sen käydessä selvästi painetta (tyypillisesti n. 30–200bar konfiguraatiosta, rasvan laadusta ja lämpötilasta riippuen), voimme olla varmoja, että kaikki kohteet saavat niille suunnitellun rasvamäärän.

Miten etsitään vika?

Vian etsiminen Beka progressiivisessa voitelujärjestelmässä on erittäin nopeaa ja helppoa käyttöohjeessa olevan vianetsintäkaavion avulla.

Suomenkielinen Beka-Max käyttöohje: Bekamax_ohje.pdf